آیین نامه و فرم ها

آیین نامه نظام پیشنهادها  دانشگاه تربت حیدریه و فرم های مربوطه از لینکهای ذیل قابل دانلود می باشد.

 پیش نویس آیین نامه نظام پیشنهادها دانشگاه تربت حیدریه(دانلود)

فرم ارایه پیشنهاد(دانلود)

ضمیمهاندازه
فایل نامه نظام پیشنهادات .rar161.72 کیلوبایت
فایل ارایه پیشنهاد.rar30.88 کیلوبایت