ارتباط با ریاست دانشگاه

  • تلفن تماس: 51240000-051
  • داخلی: 104
  •  
  • آدرس: خراسان رضوی، تربت حیدریه، کیلومتر 7 محور تربت حیدریه، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه