اطلاعات گروه زیست فناوری کشاورزی

اطلاعات گروه زیست فناوری کشاورزی (بیوتکنولوژی(

 اعضاء هیات علمی: 

1- دکتر مسعود علی پناه        مرتبه: دانشیار   رشته تحصیلی: دکترا بیوتکنولوژی دامی  تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 115      ایمیل:  

2- دکتر حسن فیضی             مرتبه: استادیار   رشته تحصیلی: دکترا زراعت                     تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 192      ایمیل: hasanfeizi@yahoo.com 

3- دکتر ایمان یوسفی جوان  مرتبه: استادیار    رشته تحصیلی: دکترا بیوتکنولوژی گیاهی تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 177     ایمیل: iman.javan@yahoo.com

4- دکتر حامد کاوه                  مرتبه: استادیار    رشته تحصیلی: دکترا باغبانی                   تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 191    ایمیل:h.kaveh@profs.torbath.ac.ir

5- دکتر احمد احمدیان            مرتبه: استادیار    رشته تحصیلی: دکترا زراعت                    تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 193      ایمیل:  

6- دکتر امیر سالاری              مرتبه: استادیار    رشته تحصیلی: دکترا آبیاری                     تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 139      ایمیل:  

7- دکتر حسین صحابی          مرتبه: مربی        رشته تحصیلی: دکترا زراعت                     تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 192      ایمیل: hsahabi1351@gmail.com 

8- دکتر محبوبه ناصری          مرتبه: مربی         رشته تحصیلی: دکترا باغبانی                   تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 192      ایمیل:  

 

 

دوره کارشناسی زیست فناوری در کشاورزی (بیوتکنولوژی) حاوی مجموعه از علوم و تکنولوژی های کشت بافت، ژنتیک مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی و مهندسی ژنتیک است. هدف از برگزاری این دوره تربیت کارشناسان متعهد و متخصصی ااست که با یادگیری و بکارگیری علوم و تکنیکهای جدید لازم بتوانند در زمینه های مختلف کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی، دامپروری و ... به بهبود وضعیت کشاورزی و افزایش کارایی آنها بپردازند. ترویج و تعمیق بیوتکنولوژی کشاورزی در جامعه بشری که یکی از رشته های با تکنولوژی جدید و مدرن مییاشد و همچنین تعلیم و تربیت نیروی کارشناس متخصص مورد نیاز مراکز تولیدی، خدماتی و تحقیقاتی کشاورزی از اهداف عمده برگزاری این دوره میباشد.

مطابق آیین نامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی، طول دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی-زیست فناوری در کشاورزی (بیوتکنولوژی) مانند سایر رشته های کارشناسی کشاورزی بطور متوسط چهار سال (هفت یا هشت ترم) و حداکثر پنج سال (ده ترم) میباشد. هر ترم یا نیمسال شامل 16 هفته کامل آموزشی بوده و نظام آموزشی این دوره واحدی است. هر واحد درس نظری در هر نیمسال 16 ساعت و هر واحد عملی به مدت 32 ساعت آموزش کلاسیک یا آزمایشگاهی دارد.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان:

فارع التحصیلان این رشته در زمینه های زیر مهارت داشته و میتوانند نقش خود را در زمینه افزایش کارایی کشاورزی ایفاء نمایند:

- توانایی توسعه روشهای درون شیشه ای تولید و تکثیر بذر و نهال گیاهان با کشت بافت که یک روش سریع و نامحدود به فصل رویشی میباشد.

- ایجاد گیاهان مقاوم به استرسهای زنده و غیرزنده (شوری، خشکی، سرما ، گرما، آفات و بیماریها) از طریق مهندسی ژنتیک

- شناسایی و دستورزی ژن های مفید موجودات مختلف و استفاده از مهندسی ژنتیک برای ایجاد گیاهان یا دام هایی که کارایی تولید بالایی داشته یا ماده ضروری خاصی را تولید میکنند.

- راه اندازی تکنیکهای برتر و جدید مبتنی بر فیزیک، شیمی، ریاضی در زمینه های زیستی مختلف کشاورزی

تعداد واحدهای درسی و برنامه درسی:

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی بیوتکنولوژی کشاورزی 140 واحد به شرح جدول زیر میباشد:

 

دروس عمومی

20   واحد

دروس پایه

35   واحد

دروس اصلی

37   واحد

دروس تخصصی الزامی

34   واحد

دروس تخصصی انتخابی

14   واحد

جمع

140   واحد

 

جدول دروس:

دروس عمومی

بیست واحد دروس عمومی شامل دوازده واحد معارف اسلامی، سه واحد فارسی عمومی، سه واحد زبان عمومی کشاورزی و دو واحد تربیت بدنی میباشد.

پیشنیاز

واحد عملی

واحد نظری

تعداد واحد

نام درس

کد درس

ندارد

-

2

2

انديشه اسلامي 1

01

ندارد

-

2

2

انديشه اسلامي 2

02

ندارد

-

2

2

اخلاق و تربیت اسلامي

03

ندارد

-

2

2

تفسیر موضوعی قرآن

04

ندارد

-

2

2

انقلاب اسلامی

05

ندارد

-

2

2

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

06

ندارد

-

3

3

فارسی عمومی

07

ندارد

-

3

3

زبان عمومي كشاورزي

08

ندارد

1

-

1

تربیت بدنی 1

09

ندارد

1

-

1

تربیت بدنی 2

10

     

20

جمع

 
 

 

 

دروس علوم اصلي  (رشته کارشناسی زیست فناوری در کشاورزی (بیوتکنولوژی))

پیشنیاز

واحد عملی

واحد نظری

تعداد واحد

نام درس

کد درس

ندارد

-

3

3

اقتصاد كشاورزي

24

گیاهشناسی

1

2

3

باغباني عمومی

25

ندارد

1

2

3

توليد گياهان زراعي

26

گياهشناسي

1

2

3

فيزيولوژي گياهي

27

شيمي عمومي

1

2

3

مباني خاكشناسي

28

ندارد

1

2

3

حشره شناسي و دفع آفات

29

گياهشناسي

1

2

3

بيماري‌شناسی گياهي

30

آمار و احتمالات

1

2

3

طرح آزمايش‌هاي كشاورزي 1

31

ژنتيك عمومي

1

2

3

اصول اصلاح نباتات

32

ژنتيك عمومي

-

2

2

ژنتيك مولكولي مقدماتي

33

بيوشيمي و ميكروبيولوژي

-

2

2

مباني بيولوژي سيستم‌ها

34

جانورشناسي

-

3

3

مباني فيزيولوژي دام

35

بيوشيمي و فیزیک کشاورزی

1

2

3

اصول و روش کار دستگاه ها در بیوتکنولوژی

36

     

37

جمع

 
 

 

دروس علوم پایه (رشته کارشناسی زیست فناوری در کشاورزی (بیوتکنولوژی))

پیشنیاز

واحد عملی

واحد نظری

تعداد واحد

نام درس

کد درس

ندارد

-

3

3

رياضيات عمومي

11

ندارد

1

2

3

گياهشناسي

12

ندارد

-

2

2

فيزيك كشاورزي

13

ندارد

1

-

1

آزمایشهای فيزيك كشاورزي

14

ندارد

-

2

2

زيست‌شناسي

15

ندارد

-

3

3

شيمي عمومي

16

شيمي عمومي

1

2

3

شيمي آلي

17

شيمي آلي

-

3

3

بيوشيمي عمومی

18

رياضيات عمومي

1

2

3

آمار و احتمالات

19

زيست‌شناسي

1

2

3

ژنتيك عمومي

20

زيست‌شناسي

1

2

3

جانورشناسي

21

زيست‌شناسي

1

2

3

ميكروبيولوژي عمومی

22

زيست‌شناسي

-

3

3

اكولوژي

23

     

35

جمع

 
 

 

دروس علوم اصلي  (رشته کارشناسی زیست فناوری در کشاورزی (بیوتکنولوژی))

پیشنیاز

واحد عملی

واحد نظری

تعداد واحد

نام درس

کد درس

ندارد

-

3

3

اقتصاد كشاورزي

24

گیاهشناسی

1

2

3

باغباني عمومی

25

ندارد

1

2

3

توليد گياهان زراعي

26

گياهشناسي

1

2

3

فيزيولوژي گياهي

27

شيمي عمومي

1

2

3

مباني خاكشناسي

28

ندارد

1

2

3

حشره شناسي و دفع آفات

29

گياهشناسي

1

2

3

بيماري‌شناسی گياهي

30

آمار و احتمالات

1

2

3

طرح آزمايش‌هاي كشاورزي 1

31

ژنتيك عمومي

1

2

3

اصول اصلاح نباتات

32

ژنتيك عمومي

-

2

2

ژنتيك مولكولي مقدماتي

33

بيوشيمي و ميكروبيولوژي

-

2

2

مباني بيولوژي سيستم‌ها

34

جانورشناسي

-

3

3

مباني فيزيولوژي دام

35

بيوشيمي و فیزیک کشاورزی

1

2

3

اصول و روش کار دستگاه ها در بیوتکنولوژی

36

     

37

جمع

 
 

 

دروس تخصصی الزامی  (رشته کارشناسی زیست فناوری در کشاورزی (بیوتکنولوژی))

پیشنیاز

واحد عملی

واحد نظری

تعداد واحد

نام درس

کد درس

گیاهشناسی

1

2

3

اصول کشت بافت گیاهی

37

بیوشمی عمومی و زیست شناسی

-

3

3

بیولوژی سلولی و مولکولی

38

ژنتیک عمومی

1

2

3

اصول سیتوژنتیک

39

میکروبیولوژی عمومی

-

2

2

اصول ایمنی شناسی

40

ژنتیک مولکولی مقدماتی

1

2

3

اصول مهندسی ژنتیک

41

اصول مهندسی ژنتیک

1

1

2

مبانی انتقال ژن

42

ژنتیک مولکولی مقدماتی

1

2

3

مبانی نشانگرهای مولکولی

43

گیاهشناسی- بیوشیمی عمومی

-

2

2

بیوتکنولوژی گیاهان داروئی

44

جانورشناسی- بیوشمی عمومی

-

2

2

بیوتکنولوژی جانوري

45

بیوشیمی عمومی

-

3

3

بیوتکنولوژی صنایع دارویی و غذایی و محیطی

46

اصول مهندسي ژنتيك – مباني نشانگرهاي مولكولي

1

1

2

مبانی بیوانفورماتیک

47

زبان عمومی کشاورزی

-

2

2

زبان تخصصی

48

ندارد

2

-

2

پروژه بیوتکنولوژی

49

ندارد

-

2

2

اخلاق و ایمنی زیستی

50

     

34

جمع

 
 

 

 

دروس تخصصی اختیاری (رشته کارشناسی زیست فناوری در کشاورزی (بیوتکنولوژی))

پیشنیاز

واحد عملی

واحد نظری

تعداد واحد

نام درس

کد درس

بیماری شناسی گیاهی

1

2

3

ويروس‏ها و پروكاريوت‏هاي بيماريزاي گياهي

51

بیماری شناسی گیاهی

-

3

3

بیماری شناسی مولکولی گیاهی

52

بیماری شناسی گیاهی

1

2

3

قارچ‏شناسي

53

ژنتیک مولکولی مقدماتی و بیولوژی سلولی و مولکولی

-

3

3

ژنومیکس کاربردی

54

اصول اصلاح نباتات

-

3

3

اصلاح نباتات مولکولی

55

اصول اصلاح نباتات

1

2

3

اصلاح گیاهان زراعی

56

اصول اصلاح نباتات

1

2

3

اصلاح و بذرگيري گل و سبزي

57

باغبانی عمومی، ژنتیک عمومی

-

2

2

بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

58

اصول اصلاح نباتات و فیزیولوژی گیاهی

-

2

2

به نژادي و فيزيولوژي گياهان در شرايط تنش

59

ژنتیک عمومی  و اکولوژی

-

2

2

اکولوژی مولکولی

60

مبانی خاکشناسی و زیست شناسی

1

2

3

بيولوژي خاك

61

باغبانی عمومی

1

2

3

ازدياد نباتات

62

مبانی خاکشناسی و اکولوژی

-

2

2

مباني كشاورزي پايدار

63

جانورشناسی- ژنتیک عمومی

-

3

3

اصلاح دام

64

       

14 واحد از بین دروس فوق باید گذرانده شود

 
 

 

برنامه ترمی رشته کارشناسی زیست فناوری کشاورزی (بیوتکنولوژی) دانشگاه تربت حیدریه

 

 

Arm new.jpg

 

نیمسال اول- پاییز

 

 

نیمسال دوم -

بهار

ردیف

 

نام درس

تئوری

عملی

پیش نیاز

 

ردیف

 

نام درس

تئوری

عملی

پیش نیاز

1

گیاهشناسی (پایه)

2

1

-

 

1

میکروبیولوژی عمومی(پایه)

2

1

زیست شناسی

2

فیزیک کشاورزی(پایه)

2

-

-

 

2

شیمی آلی(پایه)

2

1

شیمی عمومی

3

آز فیزیک کشاورزی(پایه)

-

1

-

 

3

تولید گیاهان زراعی(اصلی)

2

1

-

4

جانورشناسی(پایه)

2

1

زیست شناسی

4

شیمی عمومی (پایه)

3

-

-

 

5

اکولوژی(پایه)

3

-

زیست شناسی

5

زیست شناسی (پایه)

2

-

-

 

6

اخلاق و تربیت اسلامی

2

-

-

6

ریاضیات عمومی

3

-

-

 

7

فارسی عمومی

3

-

-

7

زبان عمومی کشاورزی

3

-

-

 

8

 

 

 

 

8

تفسیر موضوعی قران

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی1

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

جمع

20

 

 

جمع

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال سوم- پاییز

 

 

نیمسال چهارم -

بهار

ردیف

 

نام درس

تئوری

عملی

پیش نیاز

 

ردیفف

 

نام درس

تئوری

عملی

پیش نیاز

1

ژنتیک عمومی(پایه)

2

1

زیست شناسی

 

1

باغبانی عمومی(اصلی)

2

1

گیاهشناسی

2

بیوشیمی عمومی(پایه)

3

-

شیمی آلی

 

2

خاکشناسی(اصلی)

2

1

شیمی عمومی

3

فیزیولوژی گیاهی(اصلی)

2

1

گیاهشناسی

 

3

طرح آزمایشهای کشاورزی1(اصلی)

2

1

آمار و احتمالات

4

آمار و احتمالات(پایه)

2

1

ریاضیات

 

4

مبانی فیزیولوژی دام(اصلی)

3

-

جانورشناسی

5

بیماریشناسی گیاهی(اصلی)

2

1

گیاهشناسی

 

5

حشره شناسی و دفع آفات(اصلی)

2

1

-

6

اندیشه اسلامی1

2

-

-

 

6

اندیشه اسلامی2

2

-

-

7

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی2

-

1

-

 

جمع

17

 

 

جمع

18

                         
 

 

 

 

نیمسال پنجم- پاییز

 

 

نیمسال ششم -

بهار

ردیف

 

نام درس

تئوری

عملی

پیش نیاز

 

ردیف

 

نام درس

تئوری

عملی

پیش نیاز

1

اصول اصلاح نباتات (اصلی)

2

1

ژنتیک

 

1

مبانی نشانگرهای ملکولی (تخصصی)

2

1

ژنتیک ملکولی و سلولی

2

ژنتیک ملکولی مقدماتی (اصلی)

2

-

ژنتیک

 

2

اصول مهندسی ژنتیک (تخصصی)

2

1

ژنتیک ملکولی و سلولی

3

اصول کشت بافت گیاهی (تخصصی)

2

1

گیاهشناسی

 

3

زبان تخصصی(تخصصی)

2

-

-

4

اصول ایمنی شناسی(تخصصی)

2

-

میکروبیولوژی

4

مبانی کشاورزی پایدار (اختیاری)

2

-

خاکشناسی-اکولوژی

 

5

اقتصاد کشاورزی(اصلی)

3

-

-

5

مبانی بیولوژی سیستمها(اصلی)

2

-

بیوشیمی-میکروبیولوژی

 

6

بیولوژی سلولی و ملکولی (تخصصی)

3

-

بیوشیمی- زیست

6

اصول و روش کار دستگاهها(اصلی)

2

1

بیوشیمی-فیزیک

 

7

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

-

-

7

بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی (اختیاری)

2

-

باغبانی-ژنتیک

 

 

 

 

 

 

8

انقلاب اسلامی

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

جمع

19

 

 

جمع

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال هفتم- پاییز

 

 

نیمسال هشتم- بهار

 

ردیف

 

نام درس

تئوری

عملی

پیش نیاز

 

ردیف

 

نام درس

تئوری

عملی

پیش نیاز

1

مبانی انتقال ژن (تخصصی)

1

1

اصول مهندسی ژنتیک

 

1

مبانی بیوانفورماتیک (تخصصی)

1

1

اصول مهندسی ژنتیک- نشانگرها

2

اصول سیتوژنتیک (تخصصی)

2

1

ژنتیک

 

2

بیوتکنولوژی جانوری (تخصصی)

2

-

جانورشناسی- بیوشیمی

3

بهنژادی و فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش (اختیاری)

2

-

اصول اصلاح- فیزیولوژی گیاهی

 

3

بیوتکنولوژی گیاهان دارویی (تخصصی)

2

-

گیاهشناسی-بیوشیمی

4

ژنومیکس کاربردی (اختیاری)

3

-

ژنتیک ملکولی مقدماتی-بیولوژی سلولی

 

4

اخلاق و ایمنی زیستی (تخصصی)

2

-

-

5

بیوتکنولوژی صنایع دارویی و غذایی(تخصصی)

3

-

بیوشیمی

 

5

اصلاح دام (اختیاری)

3

-

جانورشناسی-ژنتیک

6

پروژه بیوتکنولوژی (تخصصی)

-

2

-

 

6

اکولوژی ملکولی (اختیاری)

2

-

اکولوژی- ژنتیک

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

15

 

 

جمع

13