برنامه درسی ترم مهر سال تحصیلی 93-92

ضمیمهاندازه
PDF icon term 2.pdf49.84 کیلوبایت
PDF icon term 1.pdf43.44 کیلوبایت
PDF icon term 1 peyvaste.pdf41.17 کیلوبایت
PDF icon term 4.pdf42.88 کیلوبایت
PDF icon program 13920626.pdf39.06 کیلوبایت
PDF icon riazi_omomi link jadid.pdf574.14 کیلوبایت
فایل term 1.rar1.94 مگابایت
PDF icon riazi.pdf126.52 کیلوبایت
PDF icon exam time.pdf25.01 کیلوبایت
Office presentation icon hadaf.ppt1.96 مگابایت
فایل sample.pptx62.78 کیلوبایت
PDF icon 3.pdf187.08 کیلوبایت

* برنامه دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی برق، ترم یک (دانلود)

* برنامه دانشجویان ناپیوسته، ترم یک (دانلود) 

* برنامه دانشجویان ناپیوسته ، ترم دوم (دانلود)

* برنامه دانشجویان ناپیوسته، ترم چهارم (دانلود)

* برنامه ی امتحانات پایانی گروه مهندسی برق دانشگاه (دانلود) 

 

* تغییرات برنامه کلاسی تا قبل از حذف و اضافه (دانلود) 

 

* جزوه ریاضیات عمومی دانشجویان درس ریاضی مهندسی (دانلود)  

 

* فایل ارائه شده در کلاس آشنایی با مهندسی برق (دانلود) 

 

* فایل ارائه شده در سمینار موفقیت  (دانلود)

* فایل نمونه ارائه (دانلود)

 

* نمرات درس ریاضی (دانلود)

 

* نمرات درس نقشه کشی (دانلود)