برنامه های توسعه

  •  افزايش پهناي باند دانشگاه
  •  توسعه شبكه وايرلس دانشگاه
  •  توسعه خدمات دهي به واحدهاي تحقيقاتي ( انجمن های علمي- آزمايشگاه ها - كارگاهها )
  •  تجهیز سایت جدید
  •  توسعه وبسایت فعلی دانشگاه بر حسب نیازهای واحدهای مختلف
  •  توسعه سیستم اتوماسیون دانشجویان و اساتید
  •  ایجاد بستر آموزشهای مجازی در دانشگاه
  •  تکمیل فرآیند دورکاری کارکنان و اساتید 
  •  ...