تماس با ما

جهت تماس با هریک از حوزه های دانشگاه میتوانید ابتدا  51240-051 را گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید (شماره داخلی به صورت عدد سه رقمی در لیست زیر درج شده است).

همچنین میتوانید بدون مکث، شماره سه رقمی داخلی را در انتهای شماره دانشگاه قرار دهید و مستقیما به واحد مربوطه متصل شوید، شماره های مستقیم قسمتهای مختلف دانشگاه نیز در لیست زیر درج شده است.

 

حوزه ریاست دانشگاه

رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

دکتر احسان تقی زاده 051-51240157 157
روابط عمومی مهدی علیپور 051-51240139 139
دفتر ریاست و دبیرخانه علی اکبر ایزدی 051-51240104 104
مسئول حراست علی مجیدزاده 051-51240151 151
مدیر طرح و برنامه و روابط عمومی علی کشمیری 051-51240149 167
نمابر ریاست 051-52299601
نمابر حراست 051-52299629
حوزه اداری و مالی
مدیر اداری و مالی حسن سپهری 051-51240111 111
کارگزینی سعید الوندی 051-51240167 156
حسابداری علی اقبالی 051-51240144 144
کارشناس امور مالی مرضیه قدرتی 051-51240141 141
امور قراردادها محبوبه نوروزی 051-51240132 132
کارپردازی مهدی ابراهیمی 051-51240135 135
انبار حسین شجاعی 051-51240189 189
سرپرست اداره طرح های عمرانی  دکتر محسن کلاته آهنی 051-51240168 168
اداره طرحهای عمرانی محمد چرمه 051-51240184 184
کارشناس امور اداری سعید الوندی 051-51240156 156
تاسیسات مهدی محمدی 051-51240184 184
امین اموال و حسابدار مسعود نیکورفتار 051-51240138 138
نمابر اداری و مالی 051-52299619
حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی
دبیرخانه و مسئول دفتر معاونت دانشجویی زهرا حائری 051-51240116 116
مدیر امور دانشجویی محسن شعبانی 051-51240117 117
کارشناس امور دانشجویی ایمان سعدی 051-51240133 133
مدیر امور فرهنگی افسانه علیپور 051-51240118 118
کارشناس امور فرهنگی فاطمه سلیمی 051-51240119 119
تربیت بدنی زهرا حائری 051-51240116 116
نمابر معاونت دانشجویی و فرهنگی 051-52299631
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی
دبیرخانه و مسئول دفتر معاونت آموزشی  سمانه اسدی 051-51240115 115
مدیر امور آموزشی مهندس بهادر بذرافشان 051-51240191 191
مدیر امور پژوهشی دکتر فاطمه رستگاری پور 051-51240145 145
کارشناس امور پژوهشی دکتر امیر سالاری 051-51240172 172
امور فارغ التحصیلان جابر حجتی 051-51240143 143
کارشناس آموزش  زهره ترشیزی 051-51240142 142
کارشناس آموزش الهه پهلوانی 051-51240146 146
کارشناس دانشکده فنی و مهندسی حمید علیزاده 051-51240173 173
کارشناس دانشکده کشاورزی معین توسن 051-51240186 186
امور کلاسها محمد مومنی 051-51240182 182
کارشناس آزمایشگاه حسین شجاعی 051-51240128 128
کارشناس کارگاه ها حامد موسوی 051-51240125 125
کارآفرینی و ارتباط با صنعت غلامرضا انوری 051-51240153 153
کارشناس انفورماتیک محمد افکاری 051-51240161 161
سایت سعید شیبانی 051-51240190 190
کتابخانه و اطلاع رسانی محمود قائمی زاده 051-51240154 154
نشریات فائزه قراری 051-51240131 131
بسیج اساتید آرزو علومی 051-51240160 160
نمابر معاونت آموزشی و پژوهشی 051-52299632