تولید، فراوری و صادرات ابریشم- نحوه ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل: 25 اردیبهشت ماه 1393

داوری و اعلام نتایج: 27 اردیبهشت ماه 1393

آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 29 اردیبهشت ماه 1393

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1393

محققین گرامی جهت ارسال مقاله و  کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت مرکز همایشهای دانشگاه تربت حیدریه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

www.cthu.ir