راهنمای استفاده از سامانه ی FTP

به همت واحد انفورماتیک دانشگاه سامانه ی FTP (اشتراک گذاری فایل) راه اندازی و آماده بهره برداری شد.
دانشجویان و همکاران گرامی می توانند در محیط دانشگاه(فقط درون دانشگاه امکان دسترسی وجود دارد) جهت استفاده از این سامانه به شیوه مرقوم شده در فابل آموزشی زیر عمل نمایند.

دانلود فایل راهنما

ضمیمهاندازه
PDF icon استفاده از سامانه ی FTP دانشگاه.pdf481.43 کیلوبایت