فرم طرح درس(ویژه اساتید محترم دانشگاه تربت حیدریه)

ضمیمهاندازه
فایل درس.docx25.85 کیلوبایت


قابل توجه اساتید محترم دانشگاه تربت حیدریه

با سلام

احترامأ نظر به اینکه براساس مصوبه شورای دانشگاه، از ترم جاری کلیه اساتید محترم موظف به تهیه طرح درس و ارائه آن به گروه مربوطه و دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه می باشند، خواهشمند است اساتید گرامی نسبت به تکمیل فرم پیوست و ارسال آن به امور کلاس ها(آقای الوندی) اقدام فرمایند.

لطفا در تهیه طرح درس به نکات زیر توجه فرمایید:

- در مورد برگزاری آزمایشگاه و کارگاه نیز ارائه طرح درس الزمی است. در این موارد یک دستورالعمل کار در آزمایشگاه یا کارگاه نیز باید وجود داشته باشد. همچنین در طرح درس عنوان فعالیت آزمایشگاهی یا کارگاهی در هر جلسه باید مشخص شود.

- در صورت وجود بازدید در سرفصل درس و یا ضرورت انجام بازدید، باید در هنگام ارائه طرح درس، تعداد بازدیدها و مکان آن لحاظ شود. ملاک محاسبه حق التدریس معادل هر بازدید بسته به مکان و زمان مفید بازدید خواهد بود که حداقل یک جلسه و حداکثر سه جلسه می باشد. هنگام برگشت ارائه گزارشی از بازدید شامل تعداد ساعات مفید برگزاری بازدید به امور کلاس ها ضروری است.

- طرح درس می بایست در اولین جلسه کلاس به دانشجویان ارائه شود.