قوانین و آئین نامه های پژوهشی

 

 

شیوه نامه اجرایی ایین نامه ارتقاء 1394

 

آیین نامه ارتقاء جدید (1395)     بخش 1     بخش 2    بخش 3    بخش 4

 

شیوه نامه اجرایی ایین نامه ارتقاء 1395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ضمیمهاندازه
PDF icon Tarfi-1393.pdf269.15 کیلوبایت
فایل Form-Tarfi.docx126.2 کیلوبایت
PDF icon Bargozari-Hamayesh.pdf1.72 مگابایت
PDF icon Entesharat.pdf226.51 کیلوبایت
PDF icon Forsat.pdf163.57 کیلوبایت
Image icon Forsat-1.JPG409.5 کیلوبایت
PDF icon Hamayesh.pdf163.12 کیلوبایت
PDF icon Regulations.pdf382.69 کیلوبایت
PDF icon tashvigh-maghalat.pdf264.44 کیلوبایت
PDF icon hemayat-maghalat.pdf56.56 کیلوبایت
PDF icon TARH.pdf145.3 کیلوبایت
PDF icon نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویی پژوهشکده زعفران تربت حیدریه.pdf106.96 کیلوبایت
PDF icon file.pdf127.69 کیلوبایت
PDF icon هسته اساتید.pdf230.34 کیلوبایت
PDF icon 1-15.pdf7.11 مگابایت
PDF icon 16-30.pdf6.8 مگابایت
PDF icon 31-45.pdf7.13 مگابایت
PDF icon 46-50.pdf2.33 مگابایت
PDF icon گرنت.pdf94.42 کیلوبایت
PDF icon -نامه حق التشویق مقالات.pdf299.01 کیلوبایت
PDF icon 1394 (1).pdf2.23 مگابایت
PDF icon بخشنامه 100144درخصوص شيوه نامه آيين نامه ارتقا2.pdf172.15 کیلوبایت
PDF icon شیوه نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی- اجرایی از تاریخ 01-10-1395.pdf2.4 مگابایت
PDF icon دستور العمل ترفيع-جديد95.pdf865.65 کیلوبایت