مدیر گروه اقتصاد کشاورزی

دکتر تکتم محتشمی

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه تربت حیدریه،

دکتری تخصصی (Ph.D.) اقتصاد کشاورزی، گرایش سیاست و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران 

آدرس پست الكترونيكي: t.mohtashami@gmail.com

شماره تماس داخلی: 185

شماره فکس: 52299632-051

نشانی: خراسان رضوی، تربت حیدریه، کیلومتر 7 جاده مشهد، بعد از پل هوایی، دانشگاه تربت حیدریه، گروه اقتصاد کشاورزی

کدپستی: 9516168595

دانشجویان محترم می توانند برای ارتباط با مدیر گروه به صورت غیرحضوری از طریق آدرس پست الکترونیک t.mohtashami@gmail.com  اقدام نمایند.