مدیر گروه تولیدات گیاهی

دکتر حسین صحابی

مدیر گروه تولیدات گیاهی                                                                                      

سوابق تحصيلي

 

 

اعضا هیات علمی  :

اساتید مدعو :

آدرس پست الکترونیکی مدیر گروه :

h.sahabi@torbath.ac.ir

hsahabi1351@gmail.com

تلفن دفتر : 52299634-051 داخلي 159

 

 

ضمیمهاندازه
Image icon Untitled.png648.76 کیلوبایت