مدیر گروه صنایع

نام: محمدرضا قریب

تخصص:مهندسی مکانیک - صنایع

مدرک تحصیلی : دکترا

مرتبه علمی:  استادیار

آدرس ایمیل :m.gharib@torbath.ac.ir

تلفن دفتر : 136

ضمیمهاندازه
Image icon مدیرگروه مهندسی صنایع دانشگاه137.97 کیلوبایت