معرفی ریاست دانشگاه

 

  • نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسن فتحی نسری
  • تاريخ تولد: 1351/03/01
  • مرتبه علمی: استاد

 

  •  

محل اخذ مدرك

سال اخذ مدرك

رشته

مقطع تحصيلي

دانشگاه سيستان و بلوچستان

1373

دامپروري

ليسانس

دانشگاه تهران

1375

علوم دامي

فوق ليسانس

دانشگاه فردوسي مشهد

1384

علوم دامي

دكتري تخصصي