معرفی مدیران و کارکنان حوزه اداری

مدیر امور اداری:

نام : حسن

نام خانوادگی : سپهری

تحصیلات : کارشناسی ارشد

تلفن تماس : 51240-051  داخلی : 111

آدرس پست الکترونیکی :   h.sepehri1347@gmail.com

 

کارکنان اداری و اطلاعات تماس:

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
سعید الوندی تربتی کارشناس امور اداری 156
نسرین مهدیان مقدم کارشناس امور دبیرخانه 103