معرفی مدیران و کارکنان حوزه اداری

مدیر امور اداری:

نام : حسن

نام خانوادگی : سپهری

تحصیلات : لیسانس

تلفن تماس : 4-52299602-051  داخلی : 111

آدرس پست الکترونیکی :   h.sepehri85@yahoo.com

 

کارکنان اداری و اطلاعات تماس:

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
علی کشمیری صدور احکام کارکنان و هیأت علمی 167
نسرین مهدیان مقدم مسئول دبیرخانه مرکزی  104
محبوبه نوروزی مسئول تنظیم قراردادها 132
علی اکبر ایزدی کارشناس امور اداری 156