معرفی مدیران و کارکنان حوزه مالی

 

مدیر امور مالی 

نام : حسن

نام خانوادگی : سپهری

تحصیلات : لیسانس

تلفن تماس : 4-52299602-051  داخلی : 111

آدرس پست الکترونیکی :   h.sepehri85@yahoo.com

 

معرفی کارکنان و اطلاعات تماس:

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
علی اقبالی کارشناس امور مالی 144
محبوبه نوروزی کارشناس امور مالی 132
مرضیه قدرتی کارشناس اعتبارات و بودجه 141
مهدی ابراهیمی کارپرداز 145
حسین شجاعی کارشناس آزمایشگاه ها و امین اموال 189
مسعود نیکورفتار امین اموال و حسابدار 138