معرفی کارکنان آموزش

 

نــام و نــام خــــانوادگی

عنــــوان شغــلی - سمت

شماره تمـــاس داخلی

زهره ترشیزی

كارشناس آموزش دانشكده كشاورزي و منابع طبیعی

142

سمانه اسدی

دبیرخانه و مسئول دفتر معاونت آموزشی

115

الهه پهلوانی

كارشناس آموزش دانشكده فني مهندسي

146

جابر حجتی  فارغ التحصیلان 143
غلام رضا انوری کارافرینی 153

سعید الوندی

مسئول امور كلاس ها

182

حمید علیزاده

کارشناس گروه­های فنی و مهندسی

173

معین توسن

کارشناس گروه­های کشاورزی و منابع طبیعی

171

دبیرخانه نشریات علمی پژوهشی

ساعت 9 الی 13 - 09150056781

حسین شجاعی

كارشناس آزمايشگاه هاي دانشكده كشاورزي

189

حامد موسوی

مسئول كارگاه هاي دانشكده فني و مهندسي

125