معرفی کارکنان آموزش

 

نــام و نــام خــــانوادگی

عنــــوان شغــلی - سمت

شماره تمـــاس داخلی

زهره ترشیزی

كارشناس آموزش دانشكده كشاورزي و منابع طبیعی

142

سمانه اسدی

دبیرخانه و مسئول دفتر معاونت آموزشی

115

الهه پهلوانی

كارشناس آموزش دانشكده فني مهندسي

146

زهرا حائری

 فارغ التحصیلان

143

غلام رضا انوری

کارافرینی

153

محمد مومنی

مسئول امور كلاس ها

182

حمید علیزاده

کارشناس گروه­های فنی و مهندسی

173

علی زنگنه

کارشناس گروه­های کشاورزی و منابع طبیعی

171

حسین شجاعی

كارشناس آزمايشگاه هاي دانشكده كشاورزي

189

حامد موسوی

مسئول كارگاه هاي دانشكده فني و مهندسي

125