همایش اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

* به همت انجمن علمی مهندسی برق، همایش اتوماسیون صنعتی برگزار خواهد شد. 

 

* قرار است در این همایش نکات مهمی ارائه شود که مطمئنا برای آینده ی کاری دانشجویان مفید خواهد بود، از همین رو لازم است تمامی دانشجویان مهندسی برق (دانشجویان ترم یک و دانشجویان ترم سه) در این همایش حضور داشته باشند.
* زمان همایش پس از درس زبان تخصصی در روز یکشنبه خواهد بود و درصدی از نمره ی کارآموزی منوط به شرکت در همایش است.