وبلاگ اساتید

نام و نام خانوادگی مسعود علی پناه
تخصص ژنتیک و اصلاح نژاد
مدرک دکتری تخصصی
مرتبه علمی دانشیار
آدرس وبلاگ http://prof.torbath.ac.ir/alipanah/
نام و نام خانوادگی مهدی علی اکبری
تخصص ریاضیات
مدرک دکتری تخصصی
مرتبه علمی استادیار
آدرس وبلاگ http://prof.torbath.ac.ir/aliakbari/
نام و نام خانوادگی فاطمه رستگاری پور
تخصص اقتصاد کشاورزی
مدرک دکتری تخصصی
مرتبه علمی استادیار
آدرس وبلاگ http://prof.torbath.ac.ir/rastegaripour/
نام و نام خانوادگی احسان تقی زاده طوسی
تخصص فیزیک هسته ای
مدرک دکتری تخصصی
مرتبه علمی استادیار
آدرس وبلاگ http://prof.torbath.ac.ir/taghizadeh/
نام و نام خانوادگی محسن کلاته آهنی
تخصص سازه
مدرک دکتری تخصصی
مرتبه علمی استادیار
آدرس وبلاگ http://prof.torbath.ac.ir/kalatehahani/
نام و نام خانوادگی مجید یعقوبی
تخصص سازه
مدرک دکتری تخصصی
مرتبه علمی استادیار
آدرس وبلاگ http://prof.torbath.ac.ir/yaghoobi/
نام و نام خانوادگی ایمان حقیان
تخصص مدیریت دام و مرتع
مدرک دکتری تخصصی
مرتبه علمی استادیار
آدرس وبلاگ http://prof.torbath.ac.ir/haghiyan/
نام و نام خانوادگی مهدی بشیری
تخصص مهندسی آبخیزداری
مدرک دکتری تخصصی
مرتبه علمی استادیار
آدرس وبلاگ http://prof.torbath.ac.ir/bashiri/
نام و نام خانوادگی محمد گل محمدی
تخصص عمران
مدرک کارشناسی ارشد
مرتبه علمی مربی
آدرس وبلاگ http://prof.torbath.ac.ir/golmohammadi
نام و نام خانوادگی احسان یثربی
تخصص کامپیوتر - نرم افزار
مدرک کارشناسی ارشد
مرتبه علمی مربی
آدرس وبلاگ http://prof.torbath.ac.ir/yasrebi/
نام و نام خانوادگی حمید فرهاد
تخصص عمران
مدرک کارشناسی ارشد
مرتبه علمی مربی
آدرس وبلاگ http://prof.torbath.ac.ir/farhad/

 

نام و نام خانوادگی محمد قدوسی
تخصص صنایع
مدرک کارشناسی ارشد
مرتبه علمی مربی
آدرس وبلاگ http://prof.torbath.ac.ir/ghodusi/