وظایف مدیریت اداری

 

- مديريت امور اداري و پشتيباني

·        اجراي سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي دنشگاه در زمينه‌هاي مربوط به امور اداري، استخدامي و پشتيباني

·        اداره و انجام امور استخدامي، انتصابات، انتقال، ترفيع،  مرخصي، ماموريت و بازنشستگي كاركنان و اعضاي هيات علمي

·        صدرو احكام استخدامي كاركنان و اعضاي هيات علمي

·        نظارت بر حسن انجام فعاليت هاي واحدهاي تابعه

·    تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري لازم جهت ارايه به مقامات ذيربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تأييد

·        مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري

·    مطالعه و بررسي رسته ­هاي شغلي مشاغل دانشگاهی و ارايه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذيربط با همكاري مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات

·        ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه

·        پيش‌بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوط

·    انجام تداركات و تأمين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذيربط

·        نظارت در انجام كليه امور خدماتي دانشگاه و ارايه آن به واحدهاي مختلف

·        انجام امور مربوط به قراردادهاي دانشگاه با هماهنگي مسؤولين ذيربط

·        تهيه طرح هاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي مزبور

·        برنامه‌ريزي و نظارت بر روشهاي مطلوب اداره امور استخدامي دانشگاه

·        نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارايه راهنمايي ­هاي لازم

·        نظارت بر امور حضور و غياب و ورود و خروج كاركنان

·        نظارت بر طرح تمام وقت كاركنان، اضافه­­­ كاري و انتصاب كاركنان (هيأت علمي و غير هيأت علمي)

·        مشاركت در جلسات و كميسيون هاي مختلف و اظهارنظر و ارايه پيشنهادات لازم

·        رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم

·        نظارت بر امر ارزشيابي واحدهاي تابعه

·        انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

-        اداره كارگزيني

.    مطالعه مستمر مجموعه قوانين و مقررات اداري و استخدامي كشور – قوانين كار- بخشنامه‌ها و تصويب نامه‌ها به منظور آشنايي كامل در اجراي آنها

.    تهيه پيش‌نويس احكام شاغلين اعم از انتصاب، ارتقاء گروه، افزايش سنواتي، فوق العاده شغل، ماموريت و .... بر اساس تفويض اختيار لازم و رعايت قوانين و مقررات مربوطه

.    اجراي صورتجلسات كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل

.    تهيه پيش‌نويس قراردادهاي كاركنان موقت – پيماني با رعايت مقررات مربوطه

.    تهيه گزارش هاي لازم در خصوص بازنشستگي افراد يا درخواست افراد براي بازنشستگي

.    به هنگام نمودن سيستم پرسنلي و اطلاعات پرسنلي آن

.    انجام امور مربوط به ارزشيابي كاركنان در چارچوب دستورالعمل‌هاي تعيين شده

.    تهيه آمارهاي مختلف پرسنلي حسب مورد و طبق نظر مقام مافوق

.    تهيه مدارك لازم و ارسال به مركز جهت تبديل وضعيت استخدامي

.    صدور كارت ورود و خروج براي كاركنان جديدالاستخدام

.    محاسبه و استخراج اضافه كار، تاخير و تعجيل، ماموريت و مانده مرخصي‌هاي كاركنان

.    ثبت برگه‌هاي ماموريت روزانه، مرخصي روزانه استحقاقي و استعلاجي در سيستم حضور و غياب

.    استخدام و معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

.    ارائه گزارش هاي ادواري از وضعيت انجام امور محوله به مقام ما فوق

.    اعمال و اجراي قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي استخدامي در مورد هيات علمي و غير هيات علمي

.    انجام امور استخدامي از قبيل: استخدام، ترفيع، انتقال، مرخصي، ماموري، بازنشستگي و غيره براساس قوانين و مقررات

.    مراقبت در اجراي قوانين و مقررات انضباطي و ابلاغ و اجراي آن به دادگاه هاي اداري نسبت به تخلفات هيات علمي و غير هيات علمي

                            . انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق