کارکنان واحد انفورماتیک

مدیر انفورماتیک

نام : مسعود

نام خانوادگی : اتحادی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

تلفن تماس : 4-2299602-0531  داخلی : 183 و 162

آدرس پست الکترونیکی :   m.ettehadi@torbath.ac.ir

دسترسی به صفحه شخصی

 

سایر  کارکنان و اطلاعات تماس:

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
مهندس محمد افکاری کارشناس مسئول امور رایانه 161
مهندس سعید شیبانی کارشناس انفورماتیک 190