کنگره ابوسعید ابوالخیر مهنه- نحوه ارسال مقالات

گاه شمار کنگره:
الف- ارسال مقاله تا 15 فروردین 1393
ب- اعلام نتایج داوری: 30 فروردین1393
پ- ثبت نام قطعی شرکت در همایش 20 فروردین تا 30 فروردین 1393
ت- تاریخ برگزاری: 24 اردیبهشت 1393
- تبصره: ثبت نام قطعی قبل از تاریخ  مقرر منعی ندارد. 

شرایط ارزیابی مقالات:
.1مقالات ارسالی باید پیرامون یکی از موضوعات و محورهای همایش باشد.
.2 مسئولیت حقوقی ،صحت علمی و ویرایش مقالات بر عهده نویسنده و یا نویسندگان میباشد.
.3 پذیرش مقاله منوط به رعایت شیوه نامه تدوین مقالات و پذیرش نهایی و چاپ نهایی منوط به تایید هیئت داوران است و در هر صورت نتیجه به نویسنده اعلام خواهد شد.
.4 پذیرش برخی از مقالات منوط به انجام اصلاحات پیشنهادی از سوی هیئت داوران میباشد.
.5در صورت ارسال پستی لازم است لوح فشرده حاوی فایل مقاله به انضمام متن تایپ شده با بسته بندی قابل اطمینان ارسال گردد.
.6 مقالات پذیرفته شده در صورت امکان در کتاب مجموعه مقالات چاپ خواهد شد.
.7 محققین محترم می توانند مقالات خود را  در صفحه A4 در محیط نرم افزاری Word و با خط B Nazanin  با سایز 12 تا 14 صرفا از طریق ایمیلabusaeid@torbath.ac.ir ارسال نمایند. بدیهی است مقالاتی که بعداز تاریخ مذکور به دبیرخانه همایش ارسال گردد مورد بررسی و ارزیابی قرار نخواهد گرفت. مقالات میبایست مشتمل بر چکیده فارسی (حداکثر 11 سطر) و کلید واژه ، مقدمه، بیان مساله، روش تحقیق، پیشینه تحقیق، بدنه اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد. (مطابق راهنمای مقالات)

8.حتما نام و نام خانوادگی –  کد ملی - درجه تحصیلی – شغل - نشانی دقیق و خوانای پستی منزل، محل کار، نشانی پست الکترونیکی، شماره تلفن های ثابت و همراه را در برگه جداگانه ضمیمه مقاله ارسالی فرمایید.
تذکرات:

- برای شناخت شخصیت علمی صاحب مقاله، ارسال خلاصه شرح حال علمی با یک قطعه عکس و تصویر کـــارت ملی موجب امتنان است.
-کسانی که بدون مقاله در همایش ثبت نام می نمایند لازم است منحصرا نام و نام خانوادگی – درجه تحصیلی – شغل -نشانی دقیق و خوانای پستی منزل و محل کار، نشانی پست الکترونیکی ، شماره تلفن های ثابت و همراه را در برگه جداگانه نوشته و همراه فیش واریزی منحصرا تا تاریخ مجاز ایمیل فرمایند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8- هزینه ثبت نام:   
متقاضیان شرکت در کنگره (با یا بدون مقاله) مبلغ 40 هزار تومان تا تاریخ مقرر به شماره حساب 2177201700001 بانک ملی ایران به نام عواید اختصاصی دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه (با ذکر هزینه شرکت در کنگره ابوسعید) واریز و تصویر فیش را همراه برگ مشخصات و درصورت داشتن مقاله پذیرش شده همراه  صفحه اول مقاله) به آدرس دبیر خانه کنگره ایمیل نمایند.

11- دبیرخانه: تربت حیدریه - کیلومتر 7 جاده تربت حیدریه به مشهد بعد پل عابر پیاده دانشگاه تربت حیدریه ساختمان مرکزی  معاونت فرهنگی . تلفن:4-05312299602 داخلی امور فرهنگی 116 و 118 و نمابر : 05312299601 تلفن دبیر علمی(آقای محمد رشید): 09153318614 - تلفن  دبیرخانه (خانم علومی) 09366107163