اطلاعیه انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه

اطلاعیه انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه

شرایط نامزدهای انتخابات شورای صنفی:

  • اشتغال به تحصیل
  • نداشتن حکم قطعی محکومیت در شورای انضباطی
  • عدم اشتهار به رفتار مغایر با شئون دانشجویی و اخلاقی به تایید مراجع ذیصلاح درون یا برون دانشگاهی
  • دارا بودن حداقل معدل کل 13 (کاردانی – کارشناسی) و 15 (کارشناسی ارشد)
  • عدم عضویت در شورای مرکزی تشکل های اسلامی
  • مشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی غیر متوالی
  • باقی ماندن حداقل دو نیمسال تحصیلی ( با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می گردد)
  •  
  • زمانبندی فعالیت های انتخابات

ردیف

فعالیت

زمانبندی

ردیف

فعالیت

زمانبندی

1

ثبت نام اولیه داوطلبان

23/07 الی 25/07

7

برگزاری انتخابات

13/08/97

2

استعلام از معاونت آموزشی و شورای انضباطی

28/07 الی 30/07

8

اعلام نتایج انتخابات

14/08/97

3

اعلام لیست داوطلبان

01/08/97

9

درخواست تجدید نظر در نتایج انتخابات

15/08/97

4

درخواست اعتراض به بررسی شرایط داوطلبی

02/08/97

10

رسیدگی به درخواست تجدید نظر

19/08/97

5

رسیدگی به درخواست اعتراض به بررسی شرایط داوطلبی

05/08/97

11

تایید و اعلام نتیجه نهایی

20/08/97

6

تبلیغات

09/08/ الی 12/08

اعضـــــای اصـــــــــــــلی: 9

اعضــــای عــــلی البـــــدل:  3  

حداقـــــــــــل داوطــــلب : 18