اطلاعیه تجدید مناقصه عمومی تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویی سال تحصیلی 98-97

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی

دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه تربت حیدریه

موضوع مناقصه:  تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویی سال تحصیلی 98-97

دریافت اسناد: دریافت اسناد از طریق سایت دانشگاه به آدرس http://www.torbath.ac.ir امکان پذیر می باشد.

محل تحویل اسناد: تربت حیدریه - کیلومتر 7 محور تربت حیدریه به مشهد - بعد از پل عابر پیاده  - امور دانشجویی دانشگاه تربت حیدریه

مهلت دریافت اسناد: از مورخه 30 مرداد ماه تا پایان وقت اداری 8 شهریورماه

آخرین مهلت تحویل اسناد: روز شنبه 10 شهریورماه، ساعت 14:00

- جهت بازدید از امکانات و تجهیزات سلف دانشگاه حداکثرتا تاریخ 8 شهریور ماه به دانشگاه مراجعه نمائید.

قابل ذکر است :
1-    تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 80 میلیون ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی با سه ماه اعتبار و یا چک تضمینی در وجه دانشگاه تربت حیدریه .
2-    هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
3-    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 51240 051 داخلی 117 تماس حاصل نمائید .

دریافت اسناد مناقصه