برنامه حضور مشاوران و مددکاران در دانشگاه و خوابگاه در نیم سال اول تحصیلی 98-97

 

بسمه تعالی

در راستای تخصصی شدن فعالیت های مشاورین مرکز مشاوره و سلامت دانشجویان دانشگاه ، دانشجویان گرامی لازم است با توجه به تخصص مشاورین که در جدول ذکر شده است به مشاور مربوطه مراجعه نمایند.

 

ردیف

نام ونام خانوادگی مشاور /مددکار

زمینه تخصصی مشاور/مددکار

1

آقای مهرآمیز

شغلی، خانواده و تحصیلی

2

آقای دکتر عبدالحسین زاده

تربیتی و تحصیلی

3

آقای انصاری

دینی

4

آقای اسماعیل زاده

دینی

5

آقای صبوری

مددکاری اجتماعی

6

خانم داوودی مقدم

خدمات روان شناختی

7

خانم سلیمان تربتی

مددکاری اجتماعی

8

خانم یوسفی مقدم

خانواده و ازدواج

9

خانم قدرت پناه

خدمات روانشناختی و بالینی

 

                                      

 

مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی دانشگاه تربت حیدریه

 

برنامه حضور مشاوران و مددکاران در نیم سال اول تحصیلی 98-97

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

با استعانت از خداوند یکتا فعالیتهای مرکز راهنمایی و مشاوره دانشگاه تربت حیدریه در نیم سال اول تحصیلی (98-97) ادامه دارد و در زمینه های : تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی، عاطفی، ازدواج، برنامه ریزی درسی، روش های صحیح مطالعه و یادگیری، افزایش بازده یادگیری، اجرای آزمون شخصیت، افسردگی و ... آماده ارائه خدمات به دانشجویان این دانشگاه می باشد. دانشجویان عزیز می توانند جهت مشاوره به مرکز مشاوره دانشگاه (ساختمان آموزشی) مراجعه نمایند.

مکان : مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی- ساختمان آموزشی طبقه همکف اتاق اول و دوم سمت چپ

                     ((برنامه حضور مشاوران و مددکاران))

روز

نام و نام خانوادگی استاد مشاور/  مددکار

ساعت

مکان

شنبه

آ قای مهرآمیز

15-7

دانشگاه مرکز مشاوره

آقای اسماعیل زاده

12-10

دانشگاه مرکز مشاوره

خانم داوودی مقدم

15-8

دانشگاه مرکز مشاوره

خانم قدرت پناه

22-18

خوابگاه آزاد دختران

آقای صبوری

22-18

خوابگاه نهضت پسران

یکشنبه

آقای اسماعیل زاده

22-18

خوابگاه نهضت پسران

خانم سلیمان تربتی

22-18

خوابگاه آزاد دختران

خانم یوسفی مقدم

12-8

دانشگاه مرکز مشاوره

دوشنبه

آقای مهرآمیز

15-7

دانشگاه مرکز مشاوره

آقای انصاری

14-10

دانشگاه مرکز مشاوره

آقای عبدالحسین زاده

22-18

خوابگاه مدرس پسران

خانم سلیمان تربتی

22-18

خوابگاه آزاد دختران

خانم یوسفی مقدم

22-18

خوابگاه آزاد دختران

سه شنبه

آقای عبدالحسین زاده

12-8

دانشگاه مرکز مشاوره

خانم داوودی مقدم

12:30-7:30

دانشگاه مرکز مشاوره

خانم قدرت پناه

22-18

خوابگاه آزاد دختران

آقای صبوری

22:30-18:30

خوابگاه مدرس پسران

آقای عبدالحسین زاده

22-18

خوابگاه نهضت پسران

چهارشنبه

آقای اسماعیل زاده

22-18

خوابگاه مدرس پسران

خانم قدرت پناه

12-8

دانشگاه مرکز مشاوره

خانم یوسفی مقدم

22-18

خوابگاه آزاد دختران

پنجشنبه

خانم یوسفی مقدم

20-18

خوابگاه آزاد دختران

 
 
حضور همیاران سلامت در خانه سالمندان پنجشنبه مورخ 11 مهرماه به مناسبت هفته سالمند .