تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای صنفی-رفاهی

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورای صنفی رفاهی

با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبان جهت انتخابات شورای صنفی _ رفاهی دانشگاه، مهلت ثبت نام از 98/02/23 لغایت 98/02/29 تمدید می‌گردد. جهت ثبت نام به امور دانشجویی (خانم سلیمی) مراجعه نمائید.