ساعت ملاقات حضوری دانشجویان گرامی با ریاست دانشگاه

ساعت ملاقات حضوری دانشجویان گرامی با ریاست دانشگاه

روزهای یکشنبه هر هفته ساعت 13 الی 14 (با هماهنگی قبلی)