فراخوان ارزشیابی آموزشی دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند، ارزشیابی دروس ترم جاری از مورخ 98/03/12 آغاز شده و تا تاریخ 98/03/26 بر روی پرتال دانشجویی فعال می باشد. از دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی دعوت می شود در ارزشیابی اساتید محترم مشارکت نمایند.

توجه دانشجویان گرامی را به نکات زیر جلب می نماید:
- دقت در پاسخگویی به سوالات و مشارکت همه جانبه دانشجویان می تواند در بهبود کیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه بسیار موثر باشد.
- اطلاعات فوق کاملأ محرمانه بوده و بدون ثبت اطلاعات فردی ذخیره و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
- پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات و شرکت در امتحانات پایان ترم منوط به انجام ارزشیابی می باشد.
- مهلت یاد شده در بالا تمدید نخواهد شد.

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه