مصادیق تقلب در امتحانات پایان ترم

ضمن آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان عزیز در ایام برگزاری امتحانات، توجه شما را به مصادیق تخلفات آموزشی که ارتکاب آن‌ها در امتحانات پایان ترم موجب صدور رأی توسط شورای انضباطی می‌گردد جلب می نمائیم:

مصادیق تقلب:
به همراه نداشتن کارت دانشجویی و یا کارت ورود به جلسه امتحان (جعلی، کپی گرفته شده و مخدوش)
به همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش)، تبلت، هندزفری و وسایل مشابه، ماشین حساب، کتاب و جزوه (بدون مجوز استاد).
شرکت به جای شخص دیگر و فرستادن دیگری به جای خود در جلسه امتحان.
خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحای ورقه و پاره کردن آن و نوشتن نام غیرواقعی روی برگه امتحانی.
جابجایی صندلی و یا شماره صندلی.
همراه داشتن یادداشت به هر شکلی، خواه کاربردی داشته باشد یا نداشته باشد، (به صورت نوشتن مطالب کف دست، روی کاغذ، روی لباس، پشت کارت ورود به جلسه امتحان، روی صندلی، یاداشت کردن سوالات و …
همراه داشتن هرنوع برگ و یا کاغذ چرک نویس که مُهر اداره امتحانات بر روی آن نباشد.
رد و بدل کردن برگ سؤال و یا پاسخنامه با دیگر دانشجویان، نگاه کردن و یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجوی مجاور.
ترک جلسه امتحان پس از رؤیت سؤال‌ها و قبل از امضای لیست حضور و غیاب.
هر عملی که منجر به ایجاد سرو صدا و بی‌نظمی در نظم جلسه امتحان گردد.
بی‌احترامی و بی‌حرمتی و عدم توجه به تذکرات مراقب و هرگونه مشاجره با عوامل اجرایی و برگزارکنندگان امتحان.
بلعیدن، پاره کردن، پنهان کردن و یا عدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب.

در صورتی که تخلف دانشجو برای شورای انضباطی محرز شده باشد، علاوه بر دریافت نمره 0/25 در آن درس، به تذکر، اخطار یا توبیخ کتبی، محکوم خواهند شد. لازم به ذکر است، نمره 0/25 حتی پس از اتمام تحصیل، از کارنامه دانشجو امحاء نخواهد شد.

شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه