آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور

ضمیمهاندازه
PDF icon آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای.pdf382.93 کیلوبایت
فایل CUMMINS.rar1.38 مگابایت
فایل VOLVO.rar2.49 مگابایت
PDF icon مشخصات درخواستی.pdf192.87 کیلوبایت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه تربت حیدریه در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری نماید.

ردیف

موضوع مناقصه

کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات ایران

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه

ساعت بازگشایی پاکات مناقصه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه

1

خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت KVA500

3169784

28/05/1397

10:30

350.000.000 ریال

 

از كليه شركت ها و تأمین‌کنندگان داراي صلاحيت و توانايي دعوت مي گردد باتوجه به شرایط ذیل نسبت به دريافت و مشاهده‌ی مشخصات فنی و شرح خدمات و ارسال مدارك اقدام نمایند.
-    مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز یک شنبه مورخه 1397/05/07 می باشد.
-    مهلت تحویل پیشنهادات: تا روز شنبه مورخه 1397/05/27 می باشد.
-    محل تحویل پیشنهادات: خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه کیلومتر 7 جاده تربت حیدریه به مشهد – دبیرخانه دانشگاه دولتی تربت حیدریه
-    تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید یا فیش واریزی به حساب 498093167 بانک تجارت مرکزی شعبه تربت حیدریه بنام سپرده جاری دانشگاه تربت حیدریه ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر توضیحات:
1-    هزینه درج آگهی در روزنامه های خراسان و همشهری به عهده برنده مناقصه می باشد.
2-    داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 51240-051 داخلی 184 اداره طرح های عمرانی دانشگاه تماس حاصل نمایند.
3-    اسناد و مدارک و اطلاعات کامل این صفحه در سایت اینترنتی دانشگاه تربت حیدریه به آدرس http://www.torbath.ac.ir/  در قسمت مناقصات قابل دسترسی و برداشت می باشد. همچنین آگهی این مناقصه در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس https://iets.mporg.ir / قابل دسترسی و برداشت می باشد.
4-    به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مبهم، مشروط، مخدوش، بدون سپرده معتبر، لاک گرفته شده و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

دسته بندی: