انتخاب واحد / کارشناسی پیوسته - ناپیوسته - کاردانی

«قابل توجه دانشجویان محترم دوره‌های کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی»

جهت اطلاع از برنامه‌ی آموزشی مرتبط با دوره‌ی تحصیلی خود و لیست دروس ارائه‌شده در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 98-1397 به آدرس زیر در تارنمای دانشگاه مراجعه نمایید:

دانشکده‌ها > دانشکده‌ی فنی و مهندسی > مهندسی عمران > ضوابط آموزشی

انتخاب گروه آموزشی: