برگزاری کلاس های هفته ی ششم آموزشی - 25 تا 28 اسفندماه

قابل توجه عموم دانشجویان گرامی گروه مهندسی عمران و معماری:
 

تمام کلاسهای آموزشی در هفته‌ی ششم نیم‌سال دوم سال تحصیلی 98-1397، 25 تا 28 اسفندماه، برگزار خواهد شد و عدم حضور دانشجو در سر کلاس، به عنوان غیبت توسط استاد محترم درس ثبت خواهد شد. توجه شود، عواقب هر گونه غیبت آموزشی بر عهده‌ی دانشجو خواهد بود. 

انتخاب گروه آموزشی: