تشکر و قدردانی - دومین دوره‌ی مسابقات بتن دانشجویی؛ رویکرد: بتن سبز

ه نام یگانه مهندس هستی، 

از تمام دست‌اندرکارانی که با همت و تلاش خود بانی برگزاری شایسته‌ی «دومین دوره‌ی مسابقات بتن دانشجویی؛ رویکرد: بتن سبز» بودند، به طور ویژه اعضای محترم انجمن‌علمی مهندسی عمران، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم. بدون تردید، بسیار مایه‌ی خوشحالی و مباهات است که دانشجویان رشته‌ی عمران در قالب یک فعالیت گروهی هدفمند و همدلانه، عرصه‌ای را برای به نمایش‌درآوردن توانمندی‌های اجرایی فعالیت‌های دانشجویی ایجاد نمودند. لازم می‌دانم از زحمات دلسوزانه‌ی جناب آقای دکتر بهرامی‌جوین، استاد محترم مشاور انجمن علمی عمران، که با هدایت و راهنمایی خردمندانه‎ی خود تاثیر به‌سزایی در شکل‌گیری و اجرای مناسب این رویداد داشتند، سپاسگزاری نمایم.  امیدوارم در آینده‎ی نزدیک،‌ شاهد رویدادهایی مشابه با کیفیت مطلوب‌تر باشیم که بسیار در ایجاد نشاط و هم‎دلی در فضای فرهنگی دانشجویان موثر است. پیروز باشید.

با احترام،
دکتر محسن کلاته‌آهنی،
مدیر گروه مهندسی عمران و معماری،
خردادماه 1398.