دریافت پیشنهادات برای برنامه ریزی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

قابل توجه عموم دانشجویان محترم رشته‌ی مهندسی عمران و معماری،

با توجه به این که برنامه‌ریزی آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 99-1398 و لیست دروس ارائه‌شده به زودی معرفی خواهد شد، در صورتی که در زمینه‌ی دروس قابل به ارائه پیشنهادی دارید، یا به علت در آستانه‌ی دانش‌آموختگی قرارداشتن نیاز به اخذ درس خاصی دارید، دعوت می‌گردد پیشنهادات خود را با به آدرس پست‌الکترونیک مدیریت گروه مهندسی عمران و معماری ارسال فرمایید. 

 

انتخاب گروه آموزشی: