فوری / فراخوان برنامه امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 98-1397

قابل توجه تمامی دانشجویان گرامی گروه مهندسی عمران و معماری،

لطفاً با بازبینی برنامه‌ی امتحانات در نیم‎سال دوم سال تحصیلی 98-1397، در صورتی که دو امتحان درسی در یک روز یا ساعت اعلام شده است، درخواست تغیر روز یا ساعت امتحان را با تنظیم نامه به صورت کتبی به دفتر مدیریت گروه تحویل دهید. این نامه باید به همراه لیست کامپیوتری دانشجویان درخواست‌کننده (لیست کامپیوتری از کارشناس محترم آموزش، جناب آقای مهندس علیزاده قابل دریافت است) که به امضای تمامی دانشجویان کلاس رسیده باشد، و همچنین دریافت تائید کتبی استاد محترم درس، تهیه شود. لطفاً به موارد زیر توجه شود:
1- درخواست‌ها حداکثر تا پایان ساعات اداری روز چهارشنبه مورخ 1 خردادماه 1398 به دفتر مدیریت گروه تحویل داده شود.
2- امکان تغیر روز و ساعت امتحان دروس پایه و عمومی وجود ندارد.
3- امکان تغیر تاریخ امتحان برای دانشجویانی که دوبار در کسب نمره‌ی قبولی ناموفق بوده‌اند و اکنون از شرایط همنیازی دروس بهره‌مند شده‌اند وجود ندارد.

انتخاب گروه آموزشی: