قابل توجه دانشجويان درس پروژه فولاد و بتن جناب آقای دكتر زنگنه

به اطلاع كليه دانشجوياني كه درس پروژه فولاد و بتن را با جناب آقای دكتر زنگنه أخذ كرده اند و قصد دفاع در ترم جاري را دارند مي رساند تنها زمان دفاع سه شنبه 20 شهریورماه از ساعت 9 صبح الی 12 در محل دانشگاه خواهد بود