قابل توجه دانشجويان محترم درس پروژه راه سازي (استاد فرهاد)

به اطلاع مي رساند جلسه توجيهي درس پروژه راه سازي (استاد فرهاد) روز سه شنبه مورخ 19 تيرماه از ساعت 9:30 الي 10:30 برگزار خواهد شد. دانشجويان محترم بايستي در گروه هايي دو نفري تقسيم بندي و همراه خود يك نقشه توپوگرافي از منطقه كوهستاني داشته باشند. ضمنا آخرين مهلت تاييد صورت پروژه در جلسه مذكور مي باشد.