قابل توجه دانشجویان کارآموزی و پروژه فولاد جناب آقای دکتر گل محمدی

دفاع کارآموزی دانشجویان جناب آقای دکتر گل محمدی روز یکشنبه 18 شهریورماه از ساعت 9 الی 13 خواهد بود. همچنین دفاع درس پروژه فولاد دانشجویان جناب آقای دکتر گل محمدی روز دوشنبه 19 شهریور ماه ساعت 9 الی 13 برگزار می گردد.