قابل توجه دانشجویان کارشناسی عمران

برنامه‎ی اصلاح‎شده امتحانات (کارشناسی پیوسته) در فایل ضمیمه تقدیم می‎شود. تمام درخواست‎های دانشجویان در این برنامه لحاظ شده است. لطفاً برنامه‎ی امتحانی  آمده در بالا را به طور دقیق مرور نمایید و در صورت وجود  همپوشانی  در ساعات امتحانی درخواست خود را به صورت کتبی تا تاریخ 1397/8/16 به جناب  آقای دکتر کلاته آهنی  تقدیم نمایید. توجه شود این موضوع شامل تداخل دروسی که از پیش‎نیازی خارج شده‎اند نمی‎شود.