قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 1397 کاردانی و کارشناسی ناپیوسته معماری

به اطلاع می رساند جلسه معارفه با دانشجویان ورودی 1397 در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته معماری  راس ساعت 12 روز شنبه مورخ 10 آذرماه 1397 در سالن مفاخر برگزار می گردد. حضور دانشجویان ورودی جدید در این جلسه الزامی می باشد.