نتایج بررسی درخواست های مهمانی یا انتقالی / سامانه سجاد / نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی یا انتقالی در نیم‌سال اول سال تحصیلی 99-1398:
 

تمامی درخواست‌ها ارسال‌شده به گروه آموزشی در سامانه‌ی سجاد بررسی شده است. لطفاً با مراجعه به سامانه‌ی سجاد وضعیت پرونده‌ی خود را بررسی و اقدامات لازم را پیرو وضعیت اعلام‌شده پیگیری نمایید.
در صورت عدم پاسخگویی به‌موقع، موضوع درخواست از طرف دانشجو منتفی در نظر گرفته خواهد شد.
 

انتخاب گروه آموزشی: