کاردانی / کارآموزی / مهندس فرهاد

قابل توجه دانشجويان محترم كارداني معماري

دانشجوياني كه در ترم جاري درس كارآموزي را با جناب آقاي مهندس فرهاد اخذ نموده اند، حداكثر تا پایان ساعات اداری روز يكشنبه 15 ارديبهشت ماه 1398 می‌بایست نسبت به انتخاب مكان و تاييد استاد محترم درس اقدامات لازم را به عمل آورند. لازم به ذکر است این زمان قابل به تمدید نمی‌باشد و در صورت عدم دریافت تائید از استاد محترم درس تا تاریخ مذکور، نمره‌ی عدم‌قبولی ثبت خواهد شد. 

انتخاب گروه آموزشی: