کارشناسی ناپیوسته / طرح نهایی / کاربرگ درخواست مجوز دفاع پروژه درس طرح نهایی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته‌ی معماری که درس طرح نهایی را اخذ نموده‌اند:

دانشجوی متقاضی برگزاری جلسه‎ی دفاع، حداقل یک هفته قبل از تاریخ پیشنهادی، جهت رسیدگی به مقدمات برگزاری جلسه، موظف است درخواست خود را پس دریافت تائیدیه‎های لازم به مدیریت گروه آموزشی تسلیم نماید. 
برای دریافت کاربرگ درخواست مجوز برگزاری جلسه‌ی دفاع پروژه‌ی درس طرح نهایی اینجا را کلیک نمایید. لطفاً متن کاربرگ را دقیق مطالعه و مراتب را طبق راهنماییِ داخل متن پیگیری نمایید. 

انتخاب گروه آموزشی: