کارشناسی ناپیوسته عمران اجرایی / کارآموزی 1 / فوری

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ناپیوسته‌ی عمران اجرایی، متقاضی درس کارآموزی 1 در تابستان 1398:

طبق سرفصل مصوب رشته‌ی کارشناسی ناپیوسته‌ی عمران اجرایی، مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیش‌نیاز درس کارآموزی 1 گذراندن حداقل 30 واحد درسی است. با توجه به این مورد دانشجویان محترمی که امکان گذراندن 30 واحد درسی را تا پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی 98-97 را ندارند، از اخذ این درس محروم خواهند شد. اسامی این دانشجویان به شرح زیر است:
1- ابوبکر ابرکار
2- اخترعلی امجدی
3- حسین بایگی
4- محسن ضیایی
5- علی قائنی
6- محسن قندهاری

انتخاب گروه آموزشی: