کارشناسی ناپیوسته عمران اجرایی / کاردانی / کارآموزی / فوری

قابل توجه دانشجویان متقاضی کارشناسی ناپیوسته‌ی عمران اجرایی و کاردانی:

دانشجویان متقاضی دروس کارآموزی 1 (کارشناسی ناپیوسته) و کارآموزی 1 و 2 (کاردانی) در تابستان 98، جلسه‌ی توجیهی کارآموزی - استاد راهنما جناب آقای مهندس بذرافشان - روز سه‌شنبه 4 تیرماه 98 ساعت 11 تا 13 برگزار می‌شود.
لازم به ذکر است حضور در جلسه‌ی توجیهی الزامی است و عواقب عدم‌ اطلاع از ضوابط دوره بر عهده‌ی دانشجو خواهد بود.

انتخاب گروه آموزشی: