آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک عرض مینماییم

آغاز سال تحصیلی جدید را به کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان عزیز تبریک عرض مینماییم.

 

روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید