اطلاعیه جذب نیروی امریه خدمت سربازی در دانشگاه تربت حیدریه

دانشگاه تربت حیدریه در نظر دارد نسبت به بکارگیری یک نفر نیروی متخصص در مقاطع تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های حقوق یا کامپیوتر که بومی استان نیز باشند به منظور خدمت در دفتر جذب اعضای هیات علمی دانشگاه به صورت امریه خدمت سربازی اقدام نماید.
لذا از متقاضیان امریه اعزام به خدمت در اردیبهشت ماه سال 98 و داراي شرایط دعوت می گردد، جهت کسب اطلاعات از نحوه شرکت وثبت نام در فراخوان از ابتداي بهمن ماه به سایت مرکز جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری - سامانه جذب مشمولین امریه به آدرس http://mjazb.ir مراجعه نمایند.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید