افتخارآفرینی گروه های موسیقی دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه در هشتمین جشنواره خاتون خورشید

گروه های موسیقی دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه با حضور در هشتمین جشنواره خاتون خورشید و اجرای موسیقی زنده موفق به کسب مقام شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه گروه هاى موسيقى شهرستان هاى تربت حيدريه و گناباد در سبك هاى موسيقى مقامى، سنتى، تلفيقى و پاپ در هشتمین جشنواره خاتون خورشید با هم به رقابت پرداختند كه اعضاى كانون موسيقى دانشگاه تربت حيدريه در گروه هاى مختلف در اين جشنواره حضور یافته و با اجرای موسیقی زنده موفق به کسب مقام شدند.

گروه گلرخ به خوانندگى آقاى محمد همتى ،دبير كانون موسيقى، در بخش موسيقى سنتى مقام اول جشنواره را كسب كردند.

گروه موسيقى تلفيقى شهرستان گناباد با خوانندگى آقاى محسن سلطانى، عضو فعال كانون، در بخش موسيقى تلفيقى مقام اول را كسب كردند.

گروه مايگ از شهرستان تربت حيدريه با نوازندگى آقاى على ناصرى، عضو اصلى كانون و آقاى امير عباس غفارى، مدرس كانون، در بخش موسيقى پاپ مقام اول را كسب نمودند.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید