انتشار بیست و ششمین شماره پیک دانشگاه تربت حیدریه

بیست و ششمین شماره پیک دانشگاه تربت حیدریه منتشر شد. نسخه الکترونیک این نشریه از لینک ذیر قابل دریافت میباشد.

ضمیمهاندازه
PDF icon Autumn 2018.pdf3.61 مگابایت

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید