انتشار دوره 7، شماره پیاپی 24، تابستان 1398 نشریه علمی-پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران به‌عنوان یکی از تخصصی­ ترین نشریات علمی در حوزه زعفران، بیست و چهارمین شماره خود با هدف ارائه‌ی مقالات پربار تحقیقاتی علمی - پژوهشی در حوزه زراعت، باغبانی، علوم پایه، اقتصاد و موضوعات وابسته به زعفران را منتشر کرد. در این شماره جدیدترین یافته­ های پژوهشی با عناوین ذیل منتشر شده است:

بررسی تأثیر ورمی ­کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی ‏های بنه‏ های دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) سال دوم

محمد حسين امينی فرد، علی افتاده فدافن، فريد مرادی نژاد و محمد علی بهدانی

ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تأثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنه

محسن رضویان، پرویز رضوانی مقدم و قربانعلی اسدی

تأثير کود گاوی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک زعفران تحت تنش شوری (Crocus sativus L.)

رضا اصغري، محمد رضا داداشي، عليرضا رضوي، حسن فيضي و سعيد بختياري

بررسی اثرات زیست­ محیطی نظام ­های تولید زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر اندازه زمین با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

سرور خرم دل، مهدی نصیری محلاتی، فاطمه معلم بنهنگی و عبداله ملافیلابی

بررسي برخي روش هاي مديريت تغذيه و آبياري به منظور سازگاري و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک

محمود غلامي، محمد کافي، حميد رضا خزايي و حسين ابرقوئي

بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی  زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیل

محمدباقر عالی زاده، حسن مکاریان، علی عبادی خزینه قدیم، ابراهیم ایزدی دربندی و احمد غلامی

برآورد هزینه‌های زیست‌محیطی انتشار گازهای گلخانه‌ای در مزارع زعفران (مطالعه موردی شهرستان تربت‌حیدریه)

امین نظام الاسلامی، لیلی ابولحسنی، ناصر شاهنوشی فروشانی، علیرضا کرباسی و داریوش خضری مطلق

بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی اثرگذار بر سیستم ناپایدار کشت پر تراکم زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد)

محمدرضا رمضانی، حامد رفیعی و حسین نوروزی

تحلیل اثرات روانشناختی اجتماعی(امنیت شغلی و کیفیت زندگی کاری) بر افزایش رضایت شغلی زعفران­ کاران شهرستان بافق

راضیه جماعتی اردکانی

 

برای دریافت متن کامل مقالات این دوره به وبسایت نشریه به آدرس زیر مراجعه نمائید:

saffron.torbath.ac.ir

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید